Datum pisnega ocenjevanja pri DKE, v 7.a in 8.a, se prestavi iz 11.4. 2023 na 25.4.2023

Dostopnost