Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Gibanje gradi na tradiciji bralnih značk, poimenovanih po slovenskih pisateljih – na naši šoli seveda po Prežihovem Vorancu: PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Razvija se kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajamo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih, noč v šoli ipd.

Več o bralni znački najdete na spletni strani bralne značke www.bralnaznacka.si.

bralna

KNJIGOŽER

  Knjižničarka Mateja Rutnik

 

Dostopnost