ŠOLSKA SHEMA

LOGO solska shema eu barven1

Naša šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Šolska shema se razdeljuje izven redne šolske prehrane, torej kot dodatek k redni šolski prehrani. Trudimo se razdeljevati lokalno, in sicer predvsem integrirano ter ekološko pridelano sadje in zelenjavo.

Izvajalec ukrepa:
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Več o izvajanju in pomenu šolske sheme si lahko preberete na spletni strani:
http://www.gov.si/teme/solska-shema/

Vodja projekta je Ana Veber, organizatorka šolske prehrane

Dostopnost