SamoRASTniki

V šolskem letu 2015/2016 je izšla že tretja številka literarnega glasila SamoRASTniki.

Kako so nastajali SamoRASTniki?

Učence sem povabila v svojo ustvarjalno delavnico, kjer smo prebirali knjige, se o njih pogovarjali, nato pa tudi sami ustvarjali. Ustvarili so neverjetno veliko pesmi, pravljic, ugank … zato so si zaželeli, da bi jih videl še kdo. Zamislili smo si glasilo ustvarjalnosti. Za raznolikost glasila sem povabila k sodelovanju učence in učiteljice razrednega pouka, učiteljici likovne in glasbene umetnosti in učiteljico, ki je znala vse to spretno oblikovati. Za naslov glasila smo naredili razpis, dobili veliko izvirnih idej, na koncu pa je uredniški odbor izbral ime SamoRASTniki. V prvi številki smo tudi razložili, kdo so samorastniki oz. zakaj smo mi, prežihovci, samorastniki:

Samorastniki sami hodijo po svoji poti.
Samorastniki sami mislijo svoje misli.
Samorastniki sami iščejo odgovore na premnoga vprašanja.
Samorastniki sami preganjajo dolgčas doma.
Samorastniki sami rastejo v velikih rastlinjakih znanja.
Samorastniki sami živijo svojo umetnost.
Samorastniki smo učenci OŠ Prežihovega Voranca Maribor.

In tako so nastale že tri številke SamoRASTnikov, ki jih ustvarjajo učenci v delavnicah, pri dodatnem pouku slovenščine, pri likovnem ali glasbenem pouku, sami doma, kjerkoli in kadarkoli. Kajti umetnost je ves čas prisotna in hkrati neulovljiva.

Literarno glasilo smo vsako leto poslali na JSKD Republike Slovenije za najboljša osnovnošolska literarna glasila, v sklopu Roševih dnevov. Od treh številk smo bili že dvakrat izbrani.

Prva številka je dobila

SAMORASTNIKI 1

nagrado za pestrost v literarnem glasilu (priročnik Mihe Mohorja: Glasovi mladih):


SAMORASTNIKI
Šola: OŠ Prežihovega Voranca Maribor
Mentorica: Mojca Andrej
Glavni urednici: Urška Nerat in Pia Žula

 

Utemeljitev: V literarnem listu se prepletajo vsebinsko in zvrstno pestri otroški literarni prispevki, med katerimi najdemo veliko pravljične poustvarjalnosti. Mladi uredniki ga zaokrožijo z reportažo o srečanju s slovensko pisateljico, dramatizacijo Prešernovega Povodnega moža ter z glasbenimi priredbami, med katerimi je tudi notni zapis šolske himne. V ozadju je razvidno dobro medpredmetno povezovanje na črti literatura – likovnost – glasba.

Tretja številka, letošnja pa

SAMORASTNIKI 3

priznanje za najboljše šolsko glasilo na določeno ustvarjalno temo prejme  Osnovna šola  Prežihovega Voranca Maribor


Samorastniki, OŠ Prežihovega  Voranca Maribor
Mentorici: Marija Podstenšek in Mojca Andrej
Glavni urednici: Ana Košat in Eva Rajher

Film: Samorastniki 3

 Utemeljitev: Knjižica je zbirka pravljic. Vsa šola se je za kulturni dan spremenila v kraljestvo nad oblaki – v čudežno deželo. Otroci so vpregli domišljijo in so po vzoru ljudskih in avtorski pravljic, ki so jih prebrali, tudi sami pisali izvirna besedila. Najboljše so uvrstili v zbirko, sošolci iz priseljenskih družin so jim dodali zapise pravljic v svoji materinščini (slovaška, škotska, makedonska, bosanska …), zaokrožili pa so jo s pravljičnimi pesmimi, horoskopom in ugankami. Knjižici je priložen DVD z dokumentarnim filmom o kulturnem dnevu in nastajanju pravljic in zbirke.

 Vmes pa je bila še številka 2, ki je tudi ne smemo spregledati, čeprav ni bila nagrajena. Mogoče za tiste, ki je nimate doma, nekaj poglavij:

SAMORASTNIKI 2
  • Na vlaku domišljije
  • Vstopil sem v filmski svet
  • Sanjal sem in zapisal
  • Temačna stran glasila
  • Mala filozofija
  • Iskrivo in igrivo
  • Šolske neverjetnice
  • Ko ljubezen se razlije
  • O prijateljstvu
  • Horoskop – literaroskop

Ker je to literarno glasilo, ki izhaja enkrat letno, nam je Narodna univerzitetna knjižnica Maribor dodelila številko ISSN C507-7842, mi pa smo knjižnici dolžni posredovati vsaj pet izvodov. Torej, najdete nas tudi v UKM Maribor!

Nagrada in priznanje nam dajeta potrditev, da ustvarjalnost ni le sama sebi namenjena, da ljubezen do umetnosti nasploh ni le nekaj, kar prevzema le mali odstotek ljudi. V današnjem času, ko se nam vedno mudi in se najlažje poslužujemo stvari na klik, na hitro in preprosto, čim manj stavkov, korakov, gibov … je pomembno, da otrokom pokažemo, da so stvari, ki prihajajo iz njih samih, da so ustvarjalni in da je za dober izdelek pomembna potrpežljivost in delo, tudi v tem svetu cenjeno. Da je to vrednota.

Zato bomo mi, prežihovci, samorastniki, še naprej izvajali delavnice in delali po svoje, počasi in vztrajno.

Pa lep samoRASTniški pozdrav!

Mojca Andrej

Tukaj si lahko pogledate: Priznanje za Samorastnike 2016

Razstava v bralnem kotičku

V bralnem kotičku pred zbornico, kjer lahko učenci med prosto uro ali odmorom listate/berete knjige, smo postavili razstavo. A ne katerokoli. Natisnili smo A3 formate naslovnic vseh treh številk literarnega glasila SamoRASTniki. In dve naključni, a zaključeni strani iz vsake številke. S tem smo želeli strnjeno prikazati svoje izdelke, ki jih vsako leto razvijamo in nadgrajujemo. Ob tem pa smo popestrili prostor z ilustracijami in pisavo učencev, kar je tudi spodbuda k nadaljnjemu ustvarjanju.
V mislih že pletemo novo številko in že danes zbiramo prispevke, literarne, likovne in predvsem izvirne izdelke. Veselimo se novih potovanj v brezkrajne svetove svojih misli.

Mojca Andrej

 

Trivialni SamoRASTniki
Šolsko leto 2016/2017
Številka 4
Glavni in odgovorni urednici: Ana Košat in Eva Rajher
Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek
Mentorica likovnih del: Irena Krajnc
Oblikovanje: Klavdija ŠipušSamorastniki, številka 4, 2016/2017 (PDF)

 

Tudi 4. številko smo poslali v presojo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ki vsako leto razpiše natečaj za najboljša šolska glasila.

Strokovno komisijo sta sestavljala Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika o šolskih glasilih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter urednica revije Mentor. Za naše Samorastnike sta podala naslednjo oceno:

Nagrada za osnovnošolsko tematsko glasilo – trivialna literatura Samorastniki, OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Utemeljitev: Številka glasila z OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora je uglašena na tematiko in problematiko trivialne literature. Je odličen primer kulturne vzgoje, pri kateri moralizatorsko odganjanje otrok od trivialne literature nadomestijo z ukvarjanjem s temi žanri, refleksijo o njih in z poustvarjalnostjo. Otroci od 2. do 9. razreda so pisali vse od grozljivk, detektivk pa do parodij romantičnih balad, iz duhovitih prispevkov pa se da razbrati, kako so vzpostavili do tematike kritično distanco in se poigravali z jezikom in slogom.

Utemeljitev JSKD (PDF)

Samorastniki, številka 4, 2016/2017 (PDF)

Šolsko literarno glasilo SamoRASTniki ponovno nagrajeno!

Tudi tokrat smo glasilo SamoRASTniki poslali na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kamor je prispelo 26 osnovnošolskih in srednješolskih publikacij. Strokovno komisijo sta tvorila Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika Glasovi mladih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter odgovorna urednica revije Mentor. V sredo, 28. februarja 2018, se je komisija sestala in pregledala vsa prispela šolska glasila.

Med nagrajenimi smo bili tudi mi.

Nagrada za pesniški almanah

SAMORASTNIKI (OŠ Prežihovega Voranca Maribor)
Šolsko leto 2017/2018
Številka 5

Glavni in odgovorni urednici: Zala Bedenik in Lily Sara Klampfer

Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek

Izbor likovnih del: Vlado Vučić

Utemeljitev izbora (PDF)

Samorastniki, številka 5, 2017/2018 (PDF)

Samorastniki, številka 5, 2017/2018 (i-knjiga)

 

SAMORASTNIKI (OŠ Prežihovega Voranca Maribor)
Šolsko leto 2018/2019
Številka 6

Glavni in odgovorni urednici: Zala Bedenik in Lily Sara Klampfer

Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek

Izbor likovnih del: Vlado Vučić

 

 

SAMORASTNIKI (OŠ Prežihovega Voranca Maribor)
Šolsko leto 2019/2020
Številka

Glavni urednici: Maja Bukovnik in Zala Tičar

Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek

Izbor likovnih del: Vlado Vučić

Oblikovanje: Tjaša Vošinek

 

 

Pesniška zbirka

V šolskem letu 2020/2021 smo številko Samorastnikov izpustili, a to ne pomeni, da
nismo bili ustvarjalni. Nastala je dvostranska pesniška zbirka.

Misli na polici: Živa Ema Brigadir

Na tej strani so zbrane pesmi devetošolke Žive, ki je ustvarjala vse od petega
razreda naprej. Spremno besedo je napisal pesnik Borut Gombač.

Solzice iz daljave: učenci OŠ Prežihovega Voranca

Učenci od 6. do 9. razreda so pisali pesmi na temo Solzice Prežihovega Voranca.
Ker so pesmi nastajale v teh koronskih časih, malo v šoli in malo na daljavo, je temu
tudi naslov primeren.
Pesmi v knjigi dopolnjujejo fotografije likovnih prispevkov naših učencev.

Mentorica: Mojca Andrej

Mentor likovnih prispevkov: Vlado Vučić

Oblikovanje: Tjaša Vošinek

Založila: OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Izid knjige je omogočila Spirit Slovenija, javna agencija RS.

Dostopnost