Predmetna področja

Angleščina
Biologija
Družba
Domovinska in državljanska kultura in etika
Fizika
Geografija
Glasbena umetnost
Gospodinjstvo
Kemija
Likovna umetnost
Matematika
Naravoslovje in tehnika
Naravoslovje 6
Naravoslovje 7
Nemščina
Slovenščina
Spoznavanje okolja
Šport
Tehnika in tehnologija
Zgodovina

Dostopnost