Šola v preteklosti

V dokumentih smo zasledili, da začetki šolstva na področju naše šole segajo v leto 1871/1872. Iz zbranih dokumentov v Pokrajinskem arhivu Maribor pa razberemo, da je bila današnja stavba zgrajena v letih 1907/1908.
Na Samostanski ulici št. 8, kakor se je takrat imenovala današnja Gosposvetska cesta, je delovala IV. deška osnovna šola.

Žal je bila vsa šolska dokumentacija in vse kronike, kjer so bili zapisi o delu šole, v času druge svetovne vojne uničena.

Po drugi svetovni vojni je IV. deška šola, ki je bila v sklopu učiteljišča, nadaljevala s svojim delovanjem. Takrat se je naše šole prijelo ime VADNICA. Leta 1951 se je preimenovala v Osnovno šolo Vadnica. Ime pomeni, da so se v naši stavbi “vadili” dijaki učiteljišča za poklic učitelja.

Leta 1959 je bila naša šola poimenovana po slovenskem pisatelju PREŽIHOVEM VORANCU.

Stavba šole se je z leti večala. Leta 1960 je bil zgrajen prvi prizidek, leta 1994 pa še drugi prizidek s telovadnico, učilnicami, večnamenskim prostorom in veliko kuhinjo.

V Sloveniji in zamejstvu (Italija) je sedem šol, poimenovanih po Prežihovem Vorancu. Poleg naše šole se nahajajo še v Ljubljani, Ravnah na Koroškem, Bistrici, Jesenicah ter v Doberdobu in Dolini pri Trstu.

Vsako leto se prežihovci srečujemo na eni od njih. V maju leta 2008 smo bili mariborski prežihovci gostitelji že 30. srečanja po vrsti. Takšno srečanje je edinstven primerek srečevanja istoimenskih šol v Sloveniji in zamejstvu.

Dostopnost