V četretek, 3. oktobra 2019, smo imeli prvi sestanek šolske skupnosti v tem šolskem letu.
Predstavniki oddelčnih skupnosti so izvolili razširjeno vodstvo.
Pogovarjali smo se o tem kakšne dogovore potrebujemo in kateri šolski dogovori so so nujni za varno okolje in dobro počutje vseh nas.
V delavnicah, kjer smo delovali po načelih sestavljanke, smo pregledali šolske dogovore, ki so jih predlagali učenci od prvega do devetga razreda.
Skupaj smo ugotovili, da so dogovori smiselni in nujno potrebni, saj se tako dobro počutimo in razvijamo vrednote kot so medgeneracijsko sodelovanje,
empatija, sočutje in razumevanje.
Učenci so izpostavili, da je njihova želja, da je na šoli red, saj lahko edino na tak način uspešno sobivamo.

Mentorica Božena Krivec in razširjeno vodstvo
191014100614_0001

Dostopnost