Nemška bralna značka Die Leserattte 2019/2020 poteka tako, da učenec prebere dve besedili v nemščini ter reši kviz oziroma vprašalnik, lahko napiše obnovo ali poustvari besedilo. Študentki na pedagoški praksi, Helena Schulz in Barbara Maher, sta ppt dodali svoj glas ter sestavili nekaj kvizov. Besedila lahko torej berete in hkrati poslušate izgovorjavo.

Za dve prebrani besedili z rešenimi nalogami ali obnovo v nemškem jeziku prejmejo učenci ob koncu šolskega leta priznanje za opravljeno bralno značko Leseratte. Seveda lahko učenci preberejo katero koli drugo literarno besedilo v nemščini.

ACHTUNG, WIR KOCHEN_pptaudio

Achtung wir kochen! – delovni list

DER VERZAUBERTE IGEL UND DIE GRAFENTOCHTERppt

Igel Ingo 9AB učni list

Igel Ingo 9AB besedilo preteklik

Der Froschkönig_ppt

DER FROSCHKÖNIG – vprašanja starejši

DER FROSCHKÖNIG-kviz mlajši

Opomba: Besedila objavljamo na ta način zaradi karantene.

Mentorica nemške bralne značke Jadranka Zaletelj

Dostopnost