1. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov. Na ta dan na naši šoli razstavimo izdelke učencev, ki so nastajali pri pouku.

Vsako leto si izberemo določeno temo, v tem šolskem letu smo se odločili za vrednote. Pomembna vrednota je tudi znanje jezikov. Za vse ljubitelje jezikov obstaja čudovita in zelo zanimiva spletna stran:

 

http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageQuiz/tabid/1873/language/sl-SI/Default.aspx.

 

Vsako leto se znova začudimo ob dejstvu, da se na našem planetu govori ok. 6000 jezikov. Približno 400 jih uporablja dvojino. V Evropi obstaja ok. 225 avtohtonih jezikov. Prevladujejo tri jezikovne družine: germanska, romanska in slovanska, kamor sodi tudi slovenščina. Poznamo žive in mrtve jezike, vsak dan pa kateri od jezikov tudi izumre.

Namen evropskega dneva jezikov (http://edl.ecml.at):

  • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
  • Spodbujanje vseživljenskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

 

Pri pouku tujih jezikov so se naši učenci od 1. do 9. razreda seznanili z evropskim dnevom jezikov. Nastali so različni izdelki, s katerimi smo popestrili hodnike in učilnice:

 

 

V 1. razredih smo spoznali Evropo in naše sosednje države, nato pa zapeli in tudi zaigrali na male instrumente pesmico Mojster Jaka v štirih evropskih jezikih.

Z drugošolci pa smo si ogledali in poimenovali veliko evropskih držav, se pogovarjali o tem, kako tam govorijo, poslušali evropske jezike, učenci so povedali, kateri je njihov materni jezik, nato pa smo evropske države tudi skicirali, narisali zastavo, zapisali njihova imena po angleško in pripravili razstavo.

Aktiv učiteljev tujih jezikov

Dostopnost