Šolsko tekmovanje bo 6. marca, državno pa 10. aprila 2024.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole . Za našo šolo sem mentorica knjižničarka Mateja Rutnik.

Tekmovalce v znanju Vesele šole moram prijaviti preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so objavljena vsa navodila za prijavo in roki. 

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. 

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Veselošolske teme v sezoni 2023/2024 so:

  • LEGO – igrača stoletja (september 2023) – ŠOLSKO
  • Vodna ujma: poplave (oktober 2023) – ŠOLSKO
  • Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023) – ŠOLSKO
  • 100 – veliki Calvino (december 2023) – ŠOLSKO
  • Svet ptic (januar 2024)– ŠOLSKO
  • Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024) – ŠOLSKO
  • Vsi na kolo! (marec 2024) – DRŽAVNO

Učenci, ne pozabite: dobra uvrstitev na veselošolskem tekmovanju lahko prinaša točke za pridobitev Zoisove štipendije, kakor je določeno v pravilniku. Tekmovanje v znanju Vesele šole vam ponuja dobro podlago za nadaljnje učenje in širi vaše poznavanje različnih področij. 

Knjižničarka Mateja Rutnik

Dostopnost