Spoštovani starši!

V prihodnjih dneh bomo začeli deliti obvestila o učnih gradivih za prihodnje šolsko leto.

Vsi učenci Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo ob pričetku novega šolskega leta brezplačno tudi delovne zvezke, ki so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Starši učencev od 4. do 9. razreda pa kupite le delovne zvezke, ki jih predlagajo strokovni aktivi učiteljev šole in potrdi svet staršev za naslednje šolsko leto.

Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih ob zaključku pouka tekočega šolskega leta. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno folijo in nepoškodovani. V primeru izgubljenega ali poškodovanega gradiva, se zanj plača odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020).

 

Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, do 23. junija oddajo izpolnjeno IZJAVO o nenaročanju skrbnici učbeniškega sklada ali razrednikom.

 

Učbeniški sklad upravljam knjižničarka Mateja Rutnik.

SEZNAM/OBVESTILA O UČNIH GRADIVIH PO RAZREDIH:

 

Možnost spletnega naročanja:

LINKI ZA SPLETNO NAROČANJE – DZ in šolske potrebščine

DZS

ČETRTI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40065

PETI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40066

ŠESTI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40067

SEDMI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40068

OSMI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40069

DEVETI RAZRED – https://www.dzs.si/prednarocila/5085101/40070

 

KOPIJA-NOVA

POVEZAVA od 1. do 9. razreda Kopija nova

 

MLADINSKA KNJIGA

POVEZAVA od 1. do 9. razreda Mladinske knjige

DODATNA PONUDBA – DRUGE ZALOŽBE

go2school

PRINTINK vse za šolo

Dostopnost