Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Naša šola se je v šolskem letu 2017/2018 vključila v projekt Pogum in je ena izmed razvojnih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR

Delovni tim naše šole predstavljamo:

Barbara Pernarčič – ravnateljica
Jernej Regvat – pomočnik ravnateljice
Mojca Andrej – vodja projekta
Marta Eferl – članica
Maja Vreča – članica

 

 

 

 


Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Dostopnost