Evropski dan jezikov

   

  1. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Na ta dan na naši šoli razstavimo izdelke učencev. Letos so učenci izdelali plakate evropskih držav,  knjižna kazala, ilustrirali so pregovore, zapisali zabavna dejstva v tujih jezikih ipd. Pri jezikovnem pouku se o dnevu pogovorimo in razmišljamo, čemu se učimo tujih jezikov, iščemo podobnosti med jeziki, se naučimo kakšnih novih tujih besed, rešujemo jezikovne kvize in si lomimo jezike.

Zelo zanimiva in koristna je spletna stran http://edl.ecml.at/LanguageFun/LanguageQuiz/tabid/1873/language/sl-SI/Default.aspx.

Vsako leto se znova začudimo ob dejstvu, da se na našem planetu govori približno 6000 jezikov, od tega jih 400 uporablja dvojino. V Evropi obstaja ok. 225 avtohtonih jezikov. Prevladujejo tri jezikovne družine: germanska, romanska in slovanska, kamor sodi tudi slovenščina. Poznamo žive in mrtve jezike, vsak dan pa kateri od jezikov tudi izumre.

Namen evropskega dneva jezikov (http://edl.ecml.at):

  • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
  • Spodbujanje vseživljenskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

 

Pri pouku tujih jezikov so se naši učenci od 1. do 9. razreda seznanili z evropskim dnevom jezikov. Nastali so različni izdelki, s katerimi smo popestrili hodnike in učilnice ter zloženka o utripu na šoli v različnih jezikih. Učenci bodo prejeli zloženko v prihodnjih dneh ter jo shranili v zvezku za pouk tujega jezika. Fotografije izdelkov bomo v tem tednu še dodajali 🙂

     

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

Aktiv učiteljev tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina in hrvaščina)

Dostopnost