tradzajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo to v petek, 16. novembra 2018, med 7.45 in 8.10 v avli šole.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bomo letos izvajali že osmo leto zapored. Organizira ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z drugimi ministrstvi, zavodi in agencijami. V sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka imajo učenci na razpolago naslednja živila slovenskega porekla kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je izobraževati, obveščati in ozaveščati ljudi o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so predelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Na ta dan bomo poleg zajtrka pripravili še promocijske stojnice, ki se bodo nahajale v avli šole.